Công dụng sản phẩm

Hình ảnh mật ong xuất khẩu đi Canada

Lấy mẫu kiểm tra thành phẩm 

Hoàn thành lấy mẫu và niêm phong phuy mật 

Cont rỗng được vệ sinh sạch sẽ, kiểm tra kĩ trước khi đóng hàng

Phuy được xếp ngay ngắn và đai lại chắc chắn

Niêm phong cont và vận chuyển ra cảng xuất đi Canada

Xuất - Nhập Khẩu khác

Xuất - Nhập Khẩu