Công dụng sản phẩm

Hình ảnh mật ong xuất khẩu đi Mỹ

Mật ong sau khi thu hoạch được đưa ngay về công ty lấy mẫu kiểm tra chất lượng đầu vào, những lô mật ong chất lượng nhất được hạ thủy phần, tách bớt nước để cô đặc hơn, sánh mịn hơn đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sẽ được chiết rót vào phuy, lấy mẫu kiểm tra một lần nữa trước khi được đóng cont xuất khẩu. Đây là một số hình ảnh lấy mẫu và đóng hàng vào cont của công ty Ong Mật Hoàng Trí chúng tôi: 

Xuất - Nhập Khẩu khác

Xuất - Nhập Khẩu