Công dụng sản phẩm

Hình ảnh mật ong xuất khẩu đi Pháp

Mật ong được xếp gọn gàng đợi tới lượt lấy mẫu 

Mật ong đang được xếp lớp thứ hai

Mật ong được đai cẩn thận, chắc chắn bên trong cont, niêm phong cont và vận chuyển ra cảng đi Pháp

Xuất - Nhập Khẩu khác

Xuất - Nhập Khẩu