Công dụng sản phẩm

Hình ảnh mật ong xuất khẩu đi Tây Ban Nha

Lấy mẫu trước khi xuất hàng

Xếp hàng lên cont rỗng

Niêm phong cont hàng, vận chuyển ra cảng để đi Tây Ban Nha

Xuất - Nhập Khẩu khác

Xuất - Nhập Khẩu